เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05840504@dla.go.th