เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 086-2733054 โทรสาร : 077-377-527
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@phetphangan.go.th